Mediation is inzetbaar op vrijwel elk terrein waar conflict een rol speelt. Bij relatieproblemen en (echt)scheidingen, bij arbeidsgerelateerde issues, bij familieconflicten, bij erfrechtkwesties, noem het maar... Mijn specialisme is gericht op familie-aangelegenheden, in het bijzonder scheidingen.

Toch is mediation niet altijd de beste keuze. Zo kan het zijn dat er een gerechtelijke uitspraak gewenst is. Of dat een conflict dusdanig uit de hand gelopen is dat constructief overleg niet meer mogelijk is.

Mediation: betere uitkomst door vrijwillige inzet van beide partners
Een belangrijke voorwaarde voor mediation is vrijwilligheid. Om samen in goed overleg tot oplossingen te komen, heb je immers de medewerking van beide (of meerdere) partijen nodig. Het is de vrijwillige inzet die mediation zo kansrijk maakt. Vooral als er kinderen in het spel zijn. Door hun eigen perikelen zijn ouders vaak niet bezig met de emoties van hun kinderen. Wat zich op korte of langere termijn altijd gaat wreken. Het samenwerken aan een toekomstgerichte oplossing levert altijd betere uitkomsten op dan een dwingend oordeel van een rechter die jullie situatie niet kent.

Van mij als relatiemediator kun je verwachten dat ik jullie beiden begeleid in het vinden van de best passende oplossing die rekening houdt met de belangen van alle betrokkenen. Daarbij ben ik neutraal (ik heb geen belang bij welke oplossing dan ook) en onpartijdig (ik heb geen voorkeur voor een van jullie). 

Flevoland en het Gooi
Met mijn mediationpraktijk richt ik mij op Flevoland (Almere en omgeving) en Het Gooi (onder meer Hilversum, Loosdrecht, Bussum, Huizen, Laren, Blaricum).

Het eerste gesprek is kosteloos. Heb je vragen, bel me dan op 0653 350095 of gebruik de chatfunctie rechtsonderaan het scherm.

Copyright © Coers Mediation