Persoonlijk vind ik het een beetje jammer dat we in Nederland het Engelse woord mediation gebruiken terwijl het woord mediatie gewoon bestaat. Gelukkig neemt dat de grote waarde van mediation niet weg. Mediation is een zeer effectieve methode om geschillen en conflicten van uiteenlopende aard op te lossen. 

Er is een groot verschil tussen mediation enerzijds en een gerechtelijke procedure anderzijds. Bij een gerechtelijke procedure leggen de partijen hun geschil voor aan de rechter. Elk van de partijen laat zich vertegenwoordigen door een advocaat (bij scheidingen soms een gezamenlijke advocaat) en een rechter velt na een relatief korte zitting een (min of meer) definitief oordeel over de kwestie. Partijen hebben geen invloed op dit bindende oordeel.

In de praktijk leidt een gerechtelijke uitspraak zelden tot een voor alle partijen bevredigende oplossing. En dat is gegeven de omstandigheden ook eigenlijk niet mogelijk. De rechter is immers niet bekend met de partijen en heeft zich nauwelijks kunnen verdiepen in de onderhavige zaak. Een rechter heeft er simpelweg niet de tijd voor. Er ligt een overschot aan zaken die allemaal behandeld moeten worden.

Mediation is zelfbeschikking
Bij mediation werk je zelf aan een oplossing, begeleid en geholpen door een mediator. De mediator is erin getraind om beide partijen evenveel ruimte te geven en elke kwestie van alle kanten te belichten. Het is bijzonder om te zien dat partijen die steeds verder van elkaar zijn af komen te staan, in de loop van de mediation-gesprekken elkaar beter gaan begrijpen. De kans dat op deze manier een oplossing ontstaat waarin beide partijen zich kunnen vinden, is veel groter dan via een gerechtelijks procedure. Bij een mediation doen je in feite aan zelfbeschikking. Je bepaalt zelf de uitkomst van het proces. En dat doe je samen met degene die in datzelfde proces zit. Eerlijker kunnen we het niet maken...

Mediation is 'uit de aard der zaak' altijd vrijwillig. Het gaat om zelfbeschikking, weet je nog? De mediator is daarbij altijd neutraal (hij hecht niet aan welke uitkomst dan ook) en onpartijdig. Het is en blijft je eigen kwestie. Kun je het dan ook zonder mediator? In principe wel, maar de praktijk leert dat partijen of partners elkaar niet meer goed verstaan. Ze horen niet meer wat de ander zegt en begrijpen niet meer wat hij of zij bedoelt. Een mediator zorgt ervoor dat mensen elkaar weer gaan verstaan en begrijpen. 

Stevige basis voor de toekomst
Daarnaast zorgt een mediator ervoor dat afspraken die je zelf maakt, goed verwoord op papier komen te staan. Met zo'n vaststelingsovereenkomst onstaat een stevige basis waarop je met elkaar of zonder elkaar verder kunt. En als je na verloop van tijd de gemaakte afspraken wil herzien, dan is dat altijd mogelijk. Uiteraard in goed overleg, met of zonder begeleiding door de mediator.

Lukt mediation altijd? Dat hangt mede af van wat je onder 'lukken' verstaat, maar uiteraard zijn er situaties waarin mediation niet geschikt is. Bijvoorbeeld als een van de partijen niet wenst deel te nemen. Of als een geschil te hoog is opgelopen en partijen alleen nog uit zijn op elkaars vernietiging. Of mediation succesvol gaat zijn, weet je nooit van tevoren. Zekerheden in het leven bestaan niet... Maar de praktijk leert dat vrijwel elk geschil goed met mediation kan worden opgelost.

Scheiden met kinderen
In geval van een (echt)scheiding speelt er in veel gevallen nóg iets belangrijks mee. Als partners strijden, zijn ze - begrijpelijkerwijs - vooral met hun eigen proces. Hoe gaat het financieel? Waar ga je wonen? Wat doe je met de gemeenschappelijke bezittingen en verplichtingen? Een proces waarin de emoties vaak alle kanten opgaan. Maar hoe zit dat als er kinderen in het spel zijn? Ben je als ouder dan nog in staat om te voelen wat het effect van dit alles is op je kinderen? Met mediation werk je samen met je partner toe naar een oplossing die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen, ook die van je kinderen.

Woon je in Almere of het Gooi en overweeg je te stoppen met je relatie? Of misschien is het nog niet zo ver en wil je voorkomen dat je erover moet nadenken? Ga het gesprek aan en neem contact op via de chat rechtsonder het scherm of op 0653 35 00 95. Het eerste gesprek is gratis, daarna besluit je of je verder wil.

 

Copyright © Coers Mediation